Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

Έντυπα για την πιστοποίηση νέων ΠΠΣ  
Πρότυπο ποιότητας για την Πιστοποίηση Νέων ΠΠΣ  
Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών  
Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΠΣ  
Έντυπα για την πιστοποίηση ΠΜΣ  
Πρότυπο Ποιότητας για την Πιστοποίηση ΠΜΣ  
Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΜΣ  

Έντυπα Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης
Πρότυπο Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης
Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων (Έκδοση 3η)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων (Έκδοση 2η)
Ενημερωτικό φυλλάδιο της Α.ΔΙ.Π.
Οδηγός Εφαρμογής της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης
Διευκρινιστικό σημείωμα της Α.ΔΙ.Π. για τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης
Διαβιβαστικό Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στη ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου
Απογραφικό δελτίο μαθήματος

 

Έντυπα Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων Τμημάτων και Διετείς Εκθέσεις Ιδρύματος
Οδηγίες της Α.ΔΙ.Π. για τη σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Διευκρινιστική Εγκύκλιος)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων (Έκδοση 2η)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Ενδεικτικά απογραφικά στοιχεία της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών των Α.Ε.Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Ενδεικτικοί πίνακες απογραφής στοιχείων και δεικτών των Ιδρυμάτων
Διαβιβαστικό Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης Τμήματος στη ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου

          

Έντυπα Εξωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης
Ενημερωτικό Τεύχος της Α.ΔΙ.Π. για τη Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης
Πρότυπο Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (Έκδοση 2η)
Στοιχεία Προτεινομένου Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα (Έκδοση 1η)
Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης
Ενδεικτικό Σχέδιο Προγράμματος Επιτόπιας Επίσκεψης
Οδηγίες για την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης

 

          

Οδηγός εφαρμογής του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας

Ο οδηγός εφαρμογής του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας παρέχει πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιηθεί το πληροφοριακό σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. για την εκτέλεση των διαδικασιών που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Έντυπα Πιστοποίησης Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Οδηγός Πιστοποίησης(έντυπο ΑΔΙΠ)
Υπόδειγμα πρότασης πιστοποίησης ΕΣΔΠ(έντυπο ΑΔΙΠ)
Υπόδειγμα πρότασης πιστοποίησης ΠΠΣ(έντυπο ΑΔΙΠ)

Έντυπα για την πιστοποίηση νέων ΠΜΣ (αρχική πιστοποίηση)  
 Πρότυπο ποιότητας για την Πιστοποίηση Νέου ΠΜΣ  
 Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Νέου ΠΜΣ  
 Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΜΣ  
 Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων πιστοποίησης νέων ΠΜΣ  

Έντυπα πιστοποίησης ΚΕΔΙΒΙΜ  
 01.11.2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση του ΚΕΔΙΒΙΜ  
 Πρότυπο Ποιότητας για την Πιστοποίηση του ΚΕΔΙΒΙΜ  
 Υπόδειγμα Σύνταξης Πρότασης Πιστοποίησης του ΚΕΔΙΒΙΜ  
 Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας του ΚΕΔΙΒΙΜ  
 Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων πιστοποίησης νέων ΠΜΣ  

Έντυπα για την πιστοποίηση νέων ΠΠΣ σε λειτουργία  
 Πρότυπο Ποιότητας για την πιστοποίηση νέων ΠΠΣ σε λειτουργία  
 Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία  
 Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΠΣ