Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση ΠΜΣ 2023
 Πρότυπο ΠΜΣ 2023  
 Υπόδειγμα Πρότασης ΠΜΣ 2023  
 Υπόδειγμα Στοχοθεσία Ποιότητας ΠΜΣ 2023  

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση του ΠΔΣ
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση του ΠΔΣ
 Πρότυπο Πιστοποίησης ΠΔΣ  
 Υπόδειγμα Πρότασης ΠΔΣ  
 Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας του ΠΔΣ  

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ  
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ
Πρότυπο Πιστοποίησης ΕΣΔΠ
 Υπόδειγμα Πρότασης ΕΣΔΠ  
 Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας του Ιδρύματος  

 

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των νέων ΠΜΣ των ΑΕΙ 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση νέων ΠΜΣ
Πρότυπο Ποιότητας για την Πιστοποίηση νέου ΠΜΣ
Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης νέου ΠΜΣ
Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας νέου ΠΜΣ

 

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση του ΚΕΔΙΒΙΜ
Πρότυπο Πιστοποίησης ΚΕΔΙΒΙΜ
Υπόδειγμα Πρότασης ΚΕΔΙΒΙΜ
Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΚΕΔΙΒΙΜ

 

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης νέων ΠΠΣ σε λειτουργία 
2021.7.26 Ππόσκληση υποβολής προτάσεων για πιστοποίηση νέων  ΠΠΣ σε λειτουργία
Πρότυπο Ποιότητας για την πιστοποίηση νέων ΠΠΣ σε λειτουργία
Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Νέου ΠΠΣ σε λειτουργία
Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΠΣ

 

19.01.2018 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πιστοποίηση ΕΣΔΠ & ΠΠΣ των ΑΕΙ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πιστοποίηση ΕΣΔΠ & ΠΠΣ
Οδηγός Πιστοποιησης
Υπόδειγμα Πρόταση ΕΣΔΠ
Υπόδειγμα Πρόταση ΠΠΣ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών - 2ος κύκλος πιστοποίησης ΠΠΣ (επαναπιστοποίηση)

 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση ΠΠΣ  
 Πρότυπο Πιστοποίησης ΠΠΣ  
 Υπόδειγμα Πρότασης ΠΠΣ  
 Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΠΣ