Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

Τα απογραφικά δελτία διδασκόντων των μαθημάτων συμπληρώνονται από τους διδάσκοντες μετά τη λήξη εκάστου διδακτικού εξαμήνου. Τα απογραφικά δελτία αποτυπώνουν την οπτική των διδασκόντων για την εκπαιδευτική διαδικασία, τις υποδομές και τη διαθέσιμη διοικητική ή άλλη υποστήριξη, και η οπτική αυτή αποτελεί πολύτιμη πληροφορία στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των σπουδών, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των υποδομών αλλά και των διοικητικών υπηρεσιών που παρέχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν από τα Τμήματα, τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών και των υπηρεσιών

Για τα προγράμματα σπουδών που υποστηρίζονται από το πληροφοριακό σύστημα γραμματειών, η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων των μαθημάτων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας (Ο.ΣΥ.ΔΙ.Π.) της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στη διεύθυνση https://modip.uop.gr/is. Οδηγίες για τη σύνδεση στο σύστημα και τη συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου μαθήματος υπάρχουν στον «Οδηγό εφαρμογής του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας» που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://modip.uop.gr/qa-guide και ειδικότερα στην ενότητα 2.4 «Απογραφικό δελτίο καθηγητών και λεκτόρων» σελ. 9 (ο οδηγός είναι επίσης προσβάσιμος μέσω του ιστοχώρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. https://modip.uop.gr, μενού «Πληροφορίες», επιλογή «Χρήσιμα έγγραφα»).

Μέσω του Ο.ΣΥ.ΔΙ.Π.είναι δυνατή η ηλεκτρονική συμπλήρωση απογραφικών δελτίων και από τους διδάσκοντες που δεν διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Οι διδάσκοντες αυτοί θα πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Θα επισκεφθούν τη διεύθυνση https://modip.uop.gr/is και θα πατήσουν «Σύνδεση» (πάνω-δεξιά).
  2. Στο πεδίο «Όνομα χρήστη» θα συμπληρώσουν το e-mail με το οποίο τους έχει καταχωρήσει η γραμματεία του προγράμματος σπουδών που διδάσκουν στην εφαρμογή «Cardisoft πρόγραμμα σπουδών». Οι γραμματείες των προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να ενημερώσουν κατάλληλα τους διδάσκοντες σχετικά με το e-mail που έχουν χρησιμοποιήσει.
  3. Στο πεδίο «Συνθηματικό» θα συμπληρώσουν ξανά το ίδιο e-mail και θα πατήσουν «Είσοδος»
  4. Μετά από λίγο χρόνο (τυπικά μικρότερο του ενός λεπτού), θα παραλάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με το οποίο θα τους κοινοποιείται το συνθηματικό με το οποίο μπορούν να συνδεθούν. Η σύνδεση πραγματοποιείται από την ίδια σελίδα, συμπληρώνοντας στο πεδίο «Όνομα χρήστη» το ως άνω e-mail, στο πεδίο «Συνθηματικό» το συνθηματικό που τους κοινοποιήθηκε με το ηλεκτρονικό μήνυμα και πατώντας «Είσοδος».