Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ

Με την υπ΄αριθμ.233/3/28.03.2023 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ψ9Π2469Β7Δ-ΔΣΔ) καθορίστηκε η ακόλουθη σύνθεση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.:

Μαυρέας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

1. Τακτικό μέλος: Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Αναπληρωματικό μέλος: Κοτσιλιέρης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

2. Τακτικό μέλος: Δελλή Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας. Αναπληρωματικό μέλος: Φακιολάς Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

3. Τακτικό μέλος: Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογοθεραπείας. Αναπληρωματικό μέλος: Τραυλός Αντώνιος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

4. Τακτικό μέλος: Ασημακοπούλου Άννα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας. Αναπληρωματικό μέλος: Αλεξόπουλος Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας.

5. Τακτικό μέλος: Σταθάτος Ηλίας, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Αναπληρωματικό μέλος: Λεοντάρης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

Εκπρόσωπος μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.): Δεν έχει υποδειχθεί.

Εκπρόσωπος μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.): Γαλάνη Μαρία Ελευθερία, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Αναπληρωματικό μέλος: Βογιατζάκη-Krukowski Εμμανουέλα, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.

Εκπρόσωπος μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.): Δεν έχει υποδειχθεί.

Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών: Ιντζιρτζής Κωνσταντίνος (λήξη θητείας 31.08.2023).

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών/ υποψήφιων διδακτόρων: Δεν έχει υποδειχθεί.

Εκπρόσωπος Επισκεπτών Καθηγητών, εντεταλμένων διδασκόντων, Επισκεπτών Ερευνητών και Ερευνητών επί συμβάσει: Παναγιωτίδη Βάγια (λήξη θητείας 31.08.2023).

 

Η θητεία της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) είναι πενταετής, ήτοι έως 27.03.2028.  

 

Προηγούμενες συνθέσεις ΜΟΔΙΠ