Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

modip sinenteyxi header

 Συνέντευξη του Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητή κου Αθανάσιου Κατσή, για το έργο ΕΣΠΑ ‘’Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του - Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.’’.

modip pritanis

1. Ποια ήταν τα σημαντικότερα προβλήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου τα προηγούμενα χρόνια;

Τα κυριότερα προβλήματα ήταν η μεγάλη αύξηση των πιστοποιήσεων σε συνδυασμό με την υποστελέχωση της υπηρεσίας. Υπάρχει πλέον μία ποσοτική αλλά και ποιοτική αναβάθμιση των κριτηρίων και των αιτήσεων για πιστοποίηση αφού οι άξονες πιστοποίησης είναι περισσότεροι ενώ η πιστοποίηση επεκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ΚΕΔΙΒΙΜ, κ.λπ.)

2. Με ποιο τρόπο το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ» έχει επηρεάσει τη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π.;

Έχει σαφώς βοηθήσει το έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π. και του Πανεπιστημίου εν γένει. Ειδικότερα έχει επιτρέψει στο Ίδρυμα να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες πιστοποίησης και εκπόνησης διαδικασιών καταγράφοντας παράλληλα σημεία που λόγω του καθημερινού φόρτου εργασίας μπορεί να παραλειφθούν, πχ. δείκτες, κριτήρια χρηματοδότησης, συμμετοχή σε λίστες κατάταξης, κλπ. Επιπλέον έχει βοηθήσει στην περαιτέρω διάχυση και αναγνώριση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. και βεβαίως στην εκπαίδευση του προσωπικού.

3. Οι δράσεις του έργου ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ΜΟ.ΔΙ.Π. και του Ιδρύματος;

Σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται, αν και θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη πρόβλεψη για την ταχύτερη ενσωμάτωση του έργου στο νέο ΕΣΠΑ

4. Ποια είναι η στρατηγική σημασία της ποιότητας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

Η διασφάλιση ποιότητας είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς θα επιτρέψει αφ’ ενός να παρακολουθείται η πορεία επίτευξης των στόχων, αφ’ ετέρου θα συμβάλει στον εντοπισμό σημείων όπου είτε επιτυγχάνονται πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα είτε υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, έτσι ώστε να εξάγονται βέλτιστες πρακτικές ή/και να δρομολογούνται παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών του Ιδρύματος.

Μέσω της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει πιο εύκολη η καταγραφή και η παρακολούθηση επίτευξης των στρατηγικών και αναπτυξιακών στόχων του Ιδρύματος. Επίσης, θα είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός των σημείων/μονάδων όπου υπάρχει υστέρηση στην επίτευξη των στόχων (πχ κάποιο ακαδημαϊκό τμήμα έχει χαμηλότερη συμμετοχή στην πρόοδο των δεικτών, κ.λπ.

5. Τι σημαίνει το έργο για την κουλτούρα ποιότητας του Ιδρύματος;

Συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας προβάλλοντας τις νέες προκλήσεις και δυνατότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π.. Ενισχύει το ρόλο των διαδικασιών και επιπλέον επιμορφώνει σημαντικά το προσωπικό κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε παρόμοια έκταση και συστηματικότητα.

6. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι και δράσεις του έργου ΕΣΠΑ;

Οι κυριότεροι στόχοι συνοψίζονται στην:

I. Ενίσχυση και βελτίωση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος

II. Ανασχεδιασμός και βελτίωση των διαδικασιών και υπηρεσιών του ιδρύματος για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους

III. Ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος

IV. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού

V. Διάχυση των δράσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα

7. Ποια είναι τα οφέλη από το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ» και ποιοι θα επωφεληθούν από αυτό;

Θα ωφεληθούν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αφού θα βελτιωθούν οι διαδικασίες, θα αναδειχθούν νέες πλευρές θεμάτων ποιότητας ενώ από την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος θα μειωθεί η γραφειοκρατία, θα οπτικοποιηθεί καλύτερα η πληροφορία και θα μπορεί παρακολουθείται αποτελεσματικότερα η πορεία επίτευξης των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου.

Όλες οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του - Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5124141, ΚΑ 80592, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).