Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

Το κείμενο της πολιτικής ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 2/19.07.2018 απόφαση της 132ης συνεδρίασης Συγκλήτου και αναθεωρήθηκε με την υπ΄αριθ. 37/11.03.2022 απόφαση της 211ης συνεδρίασης Συγκλήτου:

Αναθεωρημένη Πολιτική Ποιότητας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το κείμενο της πολιτικής ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 2/19.07.2018 απόφαση της 132ης συνεδρίασης Συγκλήτου.

Πολιτική Ποιότητας

Η ποιότητα υποστηρίζει και ενισχύει το Πανεπιστήμιο στην επίτευξη του οράματός του, όπως αυτό προσδιορίζεται στο στρατηγικό σχέδιό του. Οι βασικές αρχές που διατυπώνονται στο κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας συνδέονται άμεσα με τους άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεσμεύεται:

  • να παρακολουθεί -σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο- τις εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης και να αναμορφώνει κατάλληλα τα προγράμματα σπουδών του
  • να παράγει υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο σε επιστημονικές περιοχές αιχμής, με πλήρη τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας
  • να λαμβάνει υπ’ όψιν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τις κοινωνίας
  • να αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την πορεία των δράσεων και την επίτευξη των στόχων, μέσα από ανοικτές διαδικασίες ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών
  • να αναπροσαρμόζει τη δράση του στοχεύοντας σε διαρκή εξέλιξη και βελτίωση
  • να συμμορφώνεται με το εθνικό πλαίσιο και τα πρότυπα της επιβλέπουσας αρχής
  • να επιβλέπει και να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και των λειτουργιών του μέσω των κοινά καθορισμένων διεργασιών, διαδικασιών και συστημάτων

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου και είναι υπεύθυνο για την απόδοση και τα αποτελέσματα της εργασίας του. Ο σκοπός του εσωτερικού συστήματος ποιότητας του Πανεπιστημίου είναι να βοηθήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα μέλη της στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας.