Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.ΣΥ.ΔΙ.Π.) της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα στοιχεία ερευνητικών δραστηριοτήτων τους που αφορούν:

  • Τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις
  • Την αναγνώριση του επιστημονικού τους έργου
  • Τη συμμετοχή τους σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
  • τις συνεργασίες τους με κοινωνικούς, πολιτισμικούς και παραγωγικούς φορείς

Λεπτομερείς οδηγίες για τη σύνδεση στο σύστημα και τη συμπλήρωση των στοιχείων για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις παρέχονται στον «Οδηγό εφαρμογής του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας» που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://modip.uop.gr/qa-guide και ειδικότερα στην ενότητα 2.6. «Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο» στη σελ. 27 (ο οδηγός είναι επίσης προσβάσιμος μέσω του ιστοχώρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. https://modip.uop.gr, μενού «Πληροφορίες», επιλογή «Χρήσιμα έγγραφα»), ενώ οδηγίες για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν στην αναγνώριση του επιστημονικού έργου παρέχονται στην ενότητα 2.8. «Αναγνώριση του επιστημονικού έργου» του ιδίου εγγράφου (σελ. 55). Τέλος, για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν τη συμμετοχή σε έργα, οδηγίες παρέχονται στην ενότητα 2.7 του ιδίου εγγράφου (σελ. 51).

Συνοπτικά, προκειμένου για την καταχώρηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων τα ακολουθούνται τα εξής βήματα:

  1. Πλοήγηση στη διεύθυνση https://modip.uop.gr/is
  2. Επιλογή λειτουργίας «Σύνδεση» από το πάνω-δεξιά μέρος της οθόνης
  3. Εισαγωγή στο πεδίο «Όνομα χρήστη» του ιδρυματικού e-mail (π.χ. professor@uop.gr) και στο πεδίο «Κωδικός πρόσβασης» το συνθηματικό που ισχύει για τις υπηρεσίες τηλεματικής του ιδρύματος, π.χ. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  4. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί από το μενού «Γενικά» επιλογή του στοιχείου «Το προφίλ μου».
  5. Για κάθε προς καταχώρηση επιστημονική δημοσίευσή, εντοπισμός το πλαίσιο που αντιστοιχεί στην κατηγορία της δημοσίευσης (Βιβλία-Μονογραφίες, Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές, Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, Εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές, Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, Ανακοινώσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια, Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους) και από το πλαίσιο αυτό επιλογή του συνδέσμου «Δημιουργία».
  6. Το σύστημα θα προβάλει μία φόρμα με κατάλληλα πεδία για τον συγκεκριμένο τύπο δημοσίευσης, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί.

Για όσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού έχουν καταγράψει στοιχεία για το δημοσιευμένο επιστημονικό τους έργο σε αρχεία τύπου BibTeX, υπάρχει η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των στοιχείων για το δημοσιευμένο επιστημονικό τους έργο από τα αρχεία αυτά. Σχετικές οδηγίες παρέχονται στον «Οδηγό εφαρμογής του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας» που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://modip.uop.gr/qa-guide και ειδικότερα στην ενότητα 2.6. ι. «Εισαγωγή στοιχείων δημοσιευμένου επιστημονικού έργου από μορφή BibTeX» (σελ. 46).

Για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν την αναγνώριση του επιστημονικού έργου θα πρέπει να ακολουθηθεί την ίδια διαδικασία, με τη διαφορά ότι στο βήμα 5 θα πρέπει να επιλεγεί ο σύνδεσμος «Δημιουργία» από το πλαίσιο «Αναγνώριση επιστημονικού έργου».

Ομοίως, για την καταχώριση στοιχείων που αφορούν τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, με τη διαφορά ότι στο βήμα 5 θα πρέπει να επιλεγεί ο σύνδεσμος «Δημιουργία» από το πλαίσιο «Ερευνητικές προτάσεις και εγκεκριμένα ερευνητικά έργα». Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες καταχωρήσεις για όλα τα έργα στα οποία το στέλεχος της ακαδημαϊκής κοινότητας συμμετείχε κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς, ανεξάρτητα από το αν είχατε δημιουργήσει καταχωρήσεις για τα ίδια έργα σε προγενέστερο ακαδημαϊκό έτος.

Τέλος, για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτισμικούς και παραγωγικούς φορείς, θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, με τη διαφορά ότι στο βήμα 5 θα πρέπει να επιλεγεί ο σύνδεσμος «Δημιουργία» από το πλαίσιο «Έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς».