Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

Περιγραφή Έργου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο: «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του - Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5124141 (ΕΔΒΜ 124).

Βασικοί Στόχοι

  •  Επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος.
  • Αναδιοργάνωση των εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία κεντρικού συστήματος επιχειρηματικής ευφυίας και διασύνδεσή του με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
  • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας.
  • Υποστήριξη του έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Δράσεις

1) Εκπαίδευση ομάδων ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που επιτελεί το Ίδρυμα

2) Αναδιοργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων και δημιουργία κεντρικού συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας

3) Αναδιοργάνωση εσωτερικών λειτουργιών της διοίκησης 4) Διοικητική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. μέσω πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών

5) Δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

6) Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΘΑΑΕ για την αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων.

ESPA LOGO