Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

Η αναφορά αυτή επικεντρώνεται στην καταγραφή των απαιτήσεων για την οργάνωση και την αποδοτική λειτουργία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας με βάση κάθετους και οριζόντιους άξονες. Οι κάθετοι άξονες αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εμπλέκεται στις υπό αξιολόγηση υπηρεσίες (όπως μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό κτλ.) και οι οριζόντιοι στις υπηρεσίες που θα αξιολογηθούν:

  • τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
  • τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και η έρευνα,
  • οι υποδομές,
  • η διοικητική οργάνωση και οι παρεχόμενες υπηρεσίες,
  • τα φοιτητικά θέματα και η φοιτητική μέριμνα,
  • το θεσμικό πλαίσιο και οι διαθέσιμοι πόροι.

Ο καθορισμός της μεθοδολογικής υποδομής θα στηριχθεί καταρχήν στις οδηγίες της ΑΔΙΠ, στο παραδοτέο Π1.1 καθώς και στη μελέτη επίσημων μοντέλων αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Σκοπός είναι η καταγραφή και υιοθέτηση επιμέρους πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υπό ρεαλιστικές συνθήκες στο ΠαΠελ. Αυτό το σύνολο πρακτικών θα πρέπει:

  • να λαμβάνει υπόψη του παράγοντες τοπικούς αλλά και εθνικούς,
  • να λαμβάνει υπόψη του τις όποιες ιδιαιτερότητες του ΠαΠελ αλλά και του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,
  • να μην είναι κατακερματισμένο, να καλύπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ως ένα συνδεδεμένο σύνολο αλλά και ως εξειδικευμένες περιπτώσεις.
  • Τέλος, θα καθοριστούν οι ανάγκες για τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και πως αυτά θα χρησιμοποιούνται (για παράδειγμα quality audits σε επίπεδο ιδρύματος, σχολής τμήματος, ανάλυση διαδικασιών με στόχο τη βελτιστοποίησή τους κτλ.).

espa-logo