Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η ΜΟΔΙΠ, σύμφωνα με τους Ν. 3374/2005 και Ν. 4009/2011 και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συνεργάζεται με την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και με τους ευρωπαϊκούς φορείς που διαμορφώνουν τα κριτήρια και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2. Αναπτύσσει συγκεκριμένη στρατηγική και τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

3. Συμβάλλει στη διαμόρφωση του τετραετούς στρατηγικού σχεδίου και του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος.

4. Παρακολουθεί, συντονίζει και υποστηρίζει την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα:

α) Παρακολουθεί και συντονίζει την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή κατ’ έτος των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου. Συνεργάζεται με τους Προέδρους, τις ΟΜΕΑ και τις γραμματείες των Τμημάτων για τη σύνταξη των εσωτερικών εκθέσεων αξιολόγησης.

β) Συγκεντρώνει όλες τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων και συντάσσει ανά διετία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.

γ) Συντονίζει την κατάρτιση των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων του Ιδρύματος και τις διαβιβάζει στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα και στην Α.ΔΙ.Π.

δ) Διενεργεί την εσωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου και συντάσσει τη σχετική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει στην Α.ΔΙ.Π.

ε) Υποστηρίζει τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π.

στ) Συντονίζει την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων και των Μελών ΔΕΠ από τους φοιτητές και με τη λειτουργία του ΣΔΠ θα επεξεργάζεται τα αποτελέσματα και θα ανατροφοδοτεί τόσο τους ακαδημαϊκούς, όσο και τη φοιτητική κοινότητα.

ζ) Συνεργάζεται με το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη σωστή διαμόρφωση των προπτυχιακών και κυρίως των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

5. Συντάσσει ετήσιο προγραμματισμό των ενεργειών της.

6. Υποβάλλει στη Σύγκλητο και στο Συμβούλιο Ιδρύματος στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, απολογιστική έκθεση.

7. Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ενημερωτικές συναντήσεις ή ημερίδες σχετικά με τις τάσεις, προοπτικές και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας και το έργο και την αποστολή της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com