Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Η Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον οποίο έχει ενταχθεί και η Ελλάδα, μαζί με 47 άλλες χώρες, με τη θεσμοθέτηση του Ν.3374/2005. Βασική αρχή που διέπει τη διασφάλιση ποιότητας είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης του κάθε Ιδρύματος απέναντι στους φοιτητές και την κοινωνία για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΜΟΔΙΠ) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Είναι αρμόδια για την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Οργανώνει και λειτουργεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς και τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος καθώς και η δομή, λειτουργία και αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ προσδιορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 1/31.01.2018 απόφαση της 121ης συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 698/02.03.2018, τ.Β΄)

To Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται σε λειτουργία στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/is